Görme Engelliler

Sınıf Nöbetçisinin Görevleri

İMKB MEHMET AKİF ERSOY TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ONUR KURULU 24.10.2011 tarihli 1 sayılı kararı

Sınıf nöbetçisinin görevleri;
1. Sınıfın temizliğinden sorumludur. Temiz değil ise nöbetçi öğretmene haber verir.
2. Teneffüslerde en az bir nöbetçi öğrenci sınıfı beklemek zorundadır.
3. Sınıfı kirletenleri nazikçe uyarır. Uymayanları nöbetçi öğretmene söyler.
4. Sınıftaki her türlü eşyanın korunmasından sorumludur. Onlara zarar verenleri nöbetçi müdür yardımcısına bildirir. Aksi takdirde zarar kendisine ödettirilir.
5. Teneffüste pencereleri açarak sınıfın temizlenmesini sağlar. Tahtayı siler.
6. Teneffüslerde sınıfta oluşan olağan dışı durumları nöbetçi öğretmene bildirir.
7. Dersler bittikten sonra pencereleri emniyetli kapatır, ışıkları söndürür ve sınıftan en son çıkar